پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣
صفحه اصلي > وظایف و اهداف 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10455 | کل بازدید : 1414550 
وظایف و اهداف
 

مهم ترين وظيفه اي كه نهاد ارتباطات و روابط عمومي در سازمان ها و نهادها ايفا مي كند ، اطلاع رساني متقابل در راستاي ارتقاي سازماني ، ارايه خدمات بيشتر و بهتر و اعتماد سازي ميان سازمان و جامعه و مخاطبان ، خدمت رساني بهتر و ايجاد اعتماد و روابط صميمي ميان نهاد و جامعه و ديگران است . اين ها اهم اهداف و محورهايي است كه روابط عمومي و ارتباطات و نهادها آن را تعقيب مي كنند. اطلاع رساني كه يكي از وظايف مهم و عمده ترين وظيفه نهادهاي روابط عمومي است . داراي سه حلقه مي باشد: حلقه اول ؛ اطلاع رساني درون سازماني ( ميان مديران ، كاركنان ، مسئولان و مجموعه سازماني ) ، حلقه دوم : اطلاع رساني نهايي نسبت به جامعه بيروني و حلقه سوم : در حوزه امور بين الملل و فراتر از كشور است. به طور طبيعي در همه اين حلقه ها ، هم تكنيك را شاهد هستيم ، هم ارزش ها و بنيادهاي اخلاقي ، نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم آن است كه ارتباطات و به طور ويژه روابط عمومي ، ضمن آن كه يك قلمرو تكنيكي و فني دارد يك قلمرو و دامنه اخلاقي و ارزشي نيز دارد.

روابط عمومي دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در حال حاضر فعاليت هايي را كه شامل موارد ذيل مي باشد در سطح داخل و خارج از دانشگاه ارايه مي نمايد:

 • - تهيه اخبار از آخرين رويدادها ، مراسم ، مناسب ها و نشست ها ، موضوعات آموزشي ، علمي ، پژوهشي و... انعكاس اخبار مربوطه در سايت روابط عمومي
 • - هماهنگي جهت چاپ آگهي هاي مربوط به مناقصات ، مزايده ها ، ابلاغ و رسيدگي و پيگيري جهت چاپ و پرداخت صورتحساب
 • - اطلاع رساني از آخرين اخبار و مطالب علمي تهيه شده ازطريق سايت روابط عمومي
 • - هماهنگي با رسانه ها و جرايد و صدا و سيما جهت تهيه گزارش و خبر از مراسم و مناسبت ها
 • - هماهنگي و همكاري در برپايي مراسم ويژه مانند مناسبت ها ، جشن ها ، كنگره هاي علمي پژوهشي ، كارگاه هاي آموزشي و....
 • - صدور مجوز به منظور تهيه گزارش خبري و يا تصويري از مراكز تحت پوشش دانشگاه جهت ساير ارگان هاي دولتي و يا خصوصي
 • - هماهنگي و همكاري در برپايي ويژه برنامه ها مانند: هفته پژوهش ، هفته سلامت و ...
 • - تهيه گزارش تصويري از برگزاري مراسم جهت استفاده در سايت روابط عمومي و يا ارسال به واحد مربوطه
 • - هماهنگي با وزارت متبوع در خصوص اجراي برنامه هاي درخواستي
 • - انجام امور درخواستي از سوي دفتر رياست دانشگاه
 • - اطلاع رساني و درج اخبار دانشگاه در سايت وزارت بهداشت.

آیین نامه

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- روابط عمومي: اداره كل يا دفتر روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي

ب - شورا : شوراي اطلاع رساني دولت

ج - سخنگوي دولت : سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت

ماده 2 - اهم فعاليت هاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا زمان اجراي سياست هاي اطلاع رساني دولت، همكاري با رسانه هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكرد هاي بخش هاي مختلف پاسخگويي به ابهام ها و اطلاع رساني درخصوص آن دستگاه، تهيه و اجراي طرح هاي تبليغاتي سارمان، اجراي مناسب مراسم و مناسبت ها، ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوط از طريق برگزاري جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه، مديريت پايگاه هاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه و افكارسنجي عمومي و دستگاهي است.

تبصره 1- شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي ها جهت اجراي وظايف ياد شده با توجه به شرح وظايف، اهداف، پراكندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط ظرف چهارماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تاييد شوراي اطلاع رساني دولت رسيده و با تصوي معاونت ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور لازم الاجرا مي گردد.

تبصره 2 - به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي، دستگاه هاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهميه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرارداده و جهت ارتقاي پست هاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند.

ماده 3- امور ارتباطي، تبليغاتي و اطلاع رساني دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- بايد تابع خط مشي ها و سياست هاي اجراي دولت باشد.

تبصره 1 - رئيس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظرات موثر بر اجراي صحيح سياست هاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت را به عمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجراي ماسب مفاد اين آيين نامه را با همكاري دستگاه هاي اجرايي و آموزشي و انجمن ها و موسسات ذي صلاح غير دولتي فراهم سازد.

تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هزينه هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع رساني دوات را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديف هاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت قرار دهد.

تبصره 3 - اختيارات هيأت وزيران د رخصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع رساني و امور تبليغاتي به كار گروهي مركب از وزراء دادگستري،‌ فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تفويض مي گردد. ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت وزيران عضو كار گروه ياد شده مي باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدوي مي باشد.

تبصره 4- پرداخت هر نوع وجه صرفا" در چارچوب ماده (3) اين آيين نامه مجاز و پرداخت هر گونه وجه ديگري ممنوع است ذيحسابان وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانون شركت ها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.

ماده 4 - مدير روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت، تحرك و آگاهي سياسي - اجتماعي و رسانه اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمان ها و ادرات زيرمجموعه هر دستگاه هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت خواهد كرد.

تبصره 1 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليت هاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخش هاي دستگاه از جمله پايگاه هاي اطلاع رساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويت شوراي اطلاع رساني دولت خواهد رسيد.

تبصره 2 - عالي ترين مقام دستگاه مربوط، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولويت مدير روابط عمومي و با رعايت تبصره (1) اين ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمي دستگاه از سوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد.

ماده 5 - به منظور ايجاد انسجام، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه، شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاه ها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبيرشورا تشكيل خواهد شد.

تبصره - شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استان ها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاه هاي استاني و فرمانداري ها تشكيل مي گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع رساني دستگاه هاي اجرايي را در استان بر عهده خواهد داشت.

ماده 6- به استثناي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370 - و همطراز آنها، انجام هر گونه مصاحبه توسط مسئولين و كاركنان دستگاه و انتشار هر گونه خبر بايد از طريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياست هاي كلي اطلاع رساني دولت صورت پذيرد.

ماده 7- روابط عمومي ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي و موسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران و رعايت سياست هاي مربوط ابلاغي موضوع آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني ( سايت هاي) ايراني، موضوع تصويب نامه شماره 109060/ت35741 هـ مورخ 5/9/85 از سوي فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.

ماده 8 - روابط عمومي ها حداكثر تا اول اسفندماه هر سال برنامه هاي ارتباطي، اطلاعاتي و انتشاراتي سال بعد خود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم خواهند نمود.

ماده 9 - دستگاه ها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليت هاي روابط عمومي و اطلاع رساني در نظر گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان آن را به عنوان هزينه هاي ضروري دستگاه منظور كنند و در اختيار روابط عمومي ها قرار دهند.

ماده 10 - كليه آيين نامه ، دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مغاير از جمله تصويب نامه شماره 81552 مورخ 28/12/53 لغو مي گردد

 

سایت دانشگاه|نقشه سایت|درباره دانشگاه|آرشیو اخبار دانشگاه|تماس با دانشگاه|فرم پرسش

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی