ا234
دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
 

سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی تلفن مستقیم
رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و اموربین الملل کوروش حجت شمامی

208

212

22180123

22180124

کارشناس روابط عمومی انسیه عزیزیان 252 22180125
مسئول دفتر و کارشناس اخبار منیر الفت مهر 339 -
کاربر محتوای سایت ندا قنبری 243 22180125
مسئول سمعی و بصری جعفر دخیلی 456 -

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences