• اعتبارات لازم برای به روزرسانی امکانات IT و توسعه تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه تامین می شود
  • دومین گردهمایی پرستاری و مراسم گرامی داشت مقام
  • سی و یکمین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها