• آموزش های عمومی متخصصان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مرکز روانپزشکی رازی بمناسبت هفته
  • بیست و نهمین شماره از دوره دوم مجموعه برگزيده مهمتـرين اخبار رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • پیام رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مناسبت فرارسیدن هفته
  • ظرفیت های دانشگاه های علوم بهزیستی و توانبخشی و صنعتی شریف، روز چهارشنبه در بیمارستان توانبخشی رفیده معرفی می شود
  • بنا به خواست رئیس دانشگاه، کتابخانه مرکزی تا ساعت 18 هر روز، آماده پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی است
  • نرم افزار
  • رونمایی از محصول فناورانه واسط انسان-رایانه برای افراد دچار ضایعات نخاعی در سطوح بالا
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها